Wednesday, January 18, 2012

เบเกอรี่เพื่อผู้ป่วยยากไร้


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ทางมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต นำทีมโดยเด็กจากมูลนิธิเจ้าของโครงการ "แบ่งปันเบเกอรี่เพื่อผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลชุมชน" เพื่อได้นำเอาขนมที่เด็กๆทำไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่เป็นผู้ป่วยยากไร้ และไม่มีญาติ

 

ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นอย่างมาก

นายกเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา เยี่ยมชมมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555, นางสุคนธ์ เจริญกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิ เพื่อมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าที่ประสบภัย สึนามิ ซึ่งในที่นี้คือเด็กในมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต และได้เลี้ยงอาหารเย็นและของหวาน ยังได้ถือโอกาสสั่งสอนอบรมและตักเตือนเด็กเหล่านี้ให้เป็นคนดี รักความก้าวหน้า รวมทั้งได้รับเด็กทุกคนที่นี่ไว้เป็นลูกด้วย เด็กทุกคนมีความสุขอย่างมาก
คลิ๊กเพื่อชมภาพกิจกรรม